IFFI

Virtual assistance and food safety

COVID-19 has largely halted international travel. Many physical meetings can easily be replaced by online variants. However, preventive quality control of a storage location becomes a challenge. Of course you can ask the warehouse manager or distributor to share images with his or  her mobile phone. But do you get an honest picture? For the avoidance of doubt, we had already invested two years ago in innovative technology to virtually inspect our storage locations worldwide. An investment that now pays off for itself.

Read more (in Dutch)

Met ruim 1.100.000 MT aan zuivelproducten die jaarlijks de hele wereld over gaan, is kwaliteitsborging in alle fasen van de supply chain cruciaal. Voordat wij producten naar klanten verschepen, liggen ze vaak een tijdje in opslag. Een warehouse kan op een industrieterrein liggen of midden in de jungle. Soms blijkt het niet meer dan een “hutje”, waar honden vrij rondlopen en zakken met melkpoeder als prikbord dienen. Of naast chemicaliën liggen. Je gelooft het niet tot je het met eigen ogen gezien hebt middels een kwaliteitsinspectie.

3D-camera met GPS-tracker op een telescoopstok

De kwaliteit van opslag en de kennis van voedselveiligheid verschillen per locatie, dat weten we uit ervaring. Preventieve inschatting van de risico’s is dus belangrijk. Tot twee jaar geleden bezochten we ruim 600 opslaglocaties zelf. Maar reizen is kostbaar en tijdrovend. Dus hebben we met studenten van de Breda University of Applied Sciences een virtueel alternatief bedacht: een 3D-camera met GPS-tracker op een telescoopstok waarmee je 360-graden opnames maakt. De warehousemanager loopt met de camera dezelfde route als die de producten afleggen. Met een speciale VR-bril spelen wij de beelden daarna af. Het is alsof je er zelf rondloopt. We evalueren de beelden met de leverancier en de eigenaar van de opslag. We benoemen verbeterpunten en nemen die in een volgende kwaliteitscheck weer mee. In een enkel geval nemen we direct afscheid van een leverancier, maar meestal is er voldoende mogelijkheid tot verbetering. Vooraf maken we duidelijke afspraken over privacy en concurrentiegevoelige informatie.

Op dit moment reizen vier camera’s continu de wereld rond. De GPS-tracker is niet alleen handig om het transport van de camera’s te volgen; we weten dankzij de tracker ook zeker dat we niet voor de gek gehouden worden met opnames van andere locaties. Een IKEA-achtige handleiding met veel pictogrammen zorgt ervoor, dat iedereen, overal ter wereld, de camera kan bedienen. Inzet van de camera’s voor andere onderdelen van de supply chain, denk aan controles op vervoer of productielocaties, bleek te complex en voegde weinig waarde toe. Dus beperken we ons tot opslag. Het is per slot van rekening een van de vele vormen van kwaliteitscontroles die we doen. Maar wel een hele effectieve.

Binnen het IFFI-netwerk is voedselveiligheid een regelmatig terugkerend thema. Daarom delen we onze kennis van virtuele technologie graag met de andere leden. “Together for better”, aldus de slogan van Interfood.

This column was published on EVMI

Toon Coopmans, Technical Director, Interfood Group

Toon Coopmans
Technical Director, Interfood Group

share this