IFFI

Co-creation: more than a buzzword

Co-creation is popular. Its psychological aspect even has a popular name: the IKEA effect. Scientific research (in 2011) under customers of this retailer showed that products that we have contributed to ourselves, are more valuable to us. There are numerous examples of consumer-level co-creation. But co-creation also frequently occurs in earlier stages of the chain. Our original supplier-customer relationship is increasingly changing into a partnership with room for open innovation. A development that I encourage, because creating together is effective. If you know how the other party works and vice versa, you will reach synergy as well as the desired result much faster.

Read more (in Dutch)

Steeds meer leveranciers van ingrediënten en halffabricaten hebben een eigen tech- of innovatiecenttum, waar fabrikanten welkom zijn om samen te experimenteren. Dat is waardevol voor de hele industrie, want door het bundelen van expertise tillen we innovatie in voeding naar een hoger niveau. Hoe opener en breder ons blikveld, hoe meer we binnen de keten kunnen werken aan duurzame technologische en nutritionele vernieuwing, met een fair share voor alle ketenpartners. Ik noem dat ook wel ‘connecting the dots’, stippen op de horizon van alle ketenpartners die door samenwerking, transparantie en vertrouwen verbonden worden.

Eerlijke boterham

Vertrouwen en openheid zijn natuurlijk belangrijk en in mijn ogen minder lastig dan vaak gedacht. Cocreatie biedt juist de mogelijkheid om te laten zien waar jij als partner waarde toevoegt. Dat er aan die waarde een prijskaartje hangt, is duidelijk. Dus waarom zou je niet werken met een open kostprijscalculatie? We willen immers allemaal met mooie producten een eerlijke boterham verdienen, van teler tot retailer. Zaken als intellectueel eigendom kun je in contracten vastleggen. En wil je het geheim van de chef niet blootgeven, dan lever je toch een blend aan om verder mee te ontwikkelen?

De onderscheidende kracht van consumentenproducten is een optelsom van ingrediënten, technologieën, verpakking en marketing. Dat betekent dat je als leverancier van ingrediënten en halffabricaten zonder kopieergevaar kan sturen op wezenlijke eigenschappen in voeding. Ik denk aan onze vegan blend als bindmiddel. Al cocreëren we met honderd verschillende klanten op basis van deze blend, dan is geen recept of eindproduct hetzelfde.

Innoveren in plaats van modificeren

Het samenbrengen van experts uit verschillende categorieën stimuleert de zoektocht naar synergie met andere essentiële ingrediënten. Het voorkomt dat je je eigen ingrediënt of halffabricaat eindeloos blijft modificeren terwijl er slimmere oplossingen zijn. Een succesvolle synergie is bovendien een prachtige promotie voor ieders aandeel in het eindproduct. Je partners worden ambassadeurs voor jouw organisatie en producten en vice versa.

Voor succesvolle cocreatie geldt hetzelfde als voor elke vorm van innovatie: je moet ruimte nemen om te experimenteren, te spelen en open te staan voor toeval. Dat vereist een natuurlijke nieuwsgierigheid naar kennis en ervaringen van andere organisaties. Een netwerk als het IFFI brengt ‘innovators by nature’ samen en is een waardevol platform voor industriebrede cocreatie.

This column was published in EVMI #5

Jaap Bosch

Jaap Bosch,
General Manager Ruitenberg BasIQs

share this