IFFI

Chain integration proves value in times of Corona

It is quite normal that we source ingredients from all over the world. After all, our ancestors already obtained raw materials and spices from all over the world in the 15th century. With the development of rapid transportation and communication capabilities, global production chains in the food industry have only increased. But now that the corona outbreak is closing borders, disrupting logistics and labour, halting international trade, it is the regionally integrated production chains that are proving their value. Will these chains become the new normal?

Read more (in Dutch)

Think global, act local

De Groupe Limagrain heeft zijn wortels in de Limagne, opgericht door 50 boeren die in 1942 de handen ineensloegen. Inmiddels wordt het graan van deze boeren binnen een straal van 20 kilometer verbouwd, tot functionele bloem verwerkt en vervolgens deels direct door een industriële bakkerij verwerkt. Ook Limagrain opereert internationaal, maar door de coronacrisis heb ik pas echt de waarde leren kennen van zo’n lokaal geïntegreerde keten, waarin de beschikbaarheid van grondstoffen verankerd zit. In deze tijd, waarin de wereld toch niet grenzeloos blijkt, is de fysieke nabijheid van de ketenpartners van enorme waarde om de continuïteit, kwaliteit en de leveringsbetrouwbaarheid hoog te houden.

 

“Klantspecifieke applicaties starten met het juiste zaadje”

 

Meestal wordt regionale voedselvoorziening in één adem genoemd met duurzaamheid. Voedselvoorziening van aarde tot consument, binnen dezelfde regio, vermindert voedselvoertuig-kilometers en gebruik van verpakkingen en bevordert gezamenlijke investeringen in alternatieve energiebronnen. Maar ook ‘op afstand’ bewijzen geïntegreerde ketens hun waarde. Ik denk dan aan innovatiekracht en de financiële stimulans die daarvoor nodig is.

 

Tailormade telen

Je kunt vanuit applicaties sturen op de teelt van de gewassen waaraan je de ingrediënten onttrekt, tot op het niveau van een individuele klant. Dat betekent dat tailormade als het ware al start bij het ras dat je kweekt. Zaadveredeling en het opkweken van nieuwe rassen kost tijd en geld. Als ketenpartners kun je dit soort langetermijninvesteringen stimuleren en ondersteunen. Doordat de kennis door de hele keten heen ‘in eigen huis’ zit, kun je innovatie binnen elke schakel afstemmen op de volgende, naar achteren en naar voren.

 

Strategische voorsprong

Verticale ketenintegratie biedt een strategische voorsprong voor alle schakels in de keten. Zeker met de grote aandacht voor duurzaamheid en voedselveiligheid. Door de controle van veld tot ingrediënt, producent of zelfs consument, word je zelf transparant en kun je dat ook van jouw ketenpartners eisen. Maar ook horizontale integratie wordt steeds belangrijker. Veel uitdagingen die we als ingrediëntenindustrie hebben overstijgen onze eigen branches. Daar is de impact van corona een goed voorbeeld van. Maar ik denk ook aan thema’s als traceability, clean label, vegan en gezondheid. Binnen het IFFI-netwerk zoek ik daarvoor graag in horizontaal verband de samenwerking.

This column is also published on EVMI 

René Coenen

René Coenen,
Commercial Director Limagrain Ingredients

share this