IFFI

Meetings where knowledge and experiences are shared

The ingredients industry has been a demand-driven industry. Many ingredients companies, including Cosun, notice that customers are asking for market insights and upcoming trends. IFFI offers this intel, which is one of the reasons for Arno Pouls, General Manager at Cosun Research & Development, to join IFFI as a member.

Read the full interview. (Only available in Dutch.)

De ingrediëntenindustrie is van oudsher een traditionele, vraaggestuurde bedrijfstak. Veel ingrediëntenbedrijven, waaronder Cosun, merken dat de afnemers steeds vaker vragen naar wat er in de markt speelt en welke trends eraan komen. IFFI biedt deze marktkennis aan en dat was voor Arno Pouls, General Manger bij Cosun Research & Development, een van de redenen om lid te worden van IFFI.

“Cosun Research & Development is lid geworden van het IFFI om een netwerk op te bouwen in de ingrediëntenbusiness en om meer feeling te krijgen met de markt. Ons team bestaat uit 80 personen en werkt dagelijks aan innovatieve oplossingen. We krijgen steeds vaker vragen over wat er in de markt speelt en welke trends er zijn waar te nemen. IFFI bood ons een mooie mogelijkheid om daar meer inzage in te krijgen.”

Wat is volgens jouw de meerwaarde van het IFFI?

“Het aanbod van het IFFI zit goed in elkaar. Er is een thematische aanpak; per jaar wordt gekeken naar welke thema’s relevant zijn of worden. Wat mij vooral aanspreekt zijn de bijeenkomsten met andere leden. Het zijn ontmoetingen waar kennis en ervaring gedeeld wordt. Soms is dat heel pragmatisch, bijvoorbeeld welke meetmethodiek collega’s in de branche toepassen.

De klantbezoeken en de follow-up daarvan ervaar ik ook als positief. Om een voorbeeld te geven: na het bedrijfsbezoek aan Barilla in Italië, heeft het IFFI een aantal medewerkers van deze fabrikant uitgenodigd om naar Nederland te komen. Verschillende IFFI-leden kregen de mogelijkheid om deze delegatie te ontvangen. Het Barilla-team was onder andere bij ons te gast. Zo kregen we de kans om ons bedrijf te introduceren, onze producten te laten zien en te bespreken tegen welke uitdagingen Barilla aanloopt. Daar zijn mooie vervolgafspraken uit voort gekomen.”

Wat kan het IFFI doen om nog interessanter te worden?

“Wat mij betreft mogen ze onze klanten, de afnemers van ingrediënten, meer betrekken. Het is interessant om te ontdekken waar deze partijen zich mee bezighouden, welke ontwikkelingen er gaande zijn en voor welke uitdagingen ze staan. Waar we als ingrediëntenbedrijf naar toe moeten is dat we continu onderzoeken hoe wij onze klanten kunnen helpen om de uiteindelijke consument tegemoet te treden.

Verder kan ik niet anders zeggen dat het IFFI mij interessante contacten bezorgd en dat de bijeenkomsten op bijzondere plekken plaatsvinden en goed georganiseerd zijn.”

iffi logo's leden_cosun color

De industriële verwerking van akker- en tuinbouwgewassen en de toepassing in voedingsingrediënten vergt specifieke kennis. Daarvan heeft Cosun veel in huis. Op verzoek van de eigen Cosun-ondernemingen en klanten, werkt Cosun Research & Development onder andere aan de verbetering en vernieuwing van productieprocessen en de ontwikkeling van innovatieve productconcepten.

Cosun Innovation Center

  • Kreekweg 1
    4671 VA Dinteloord
    The Netherlands
  • +31 (0)165 51 60 15