IFFI

IFFI's offer is phenomenal: beautiful events with inspiring speakers, master classes and company visits

SME businesses in the food industry do not have the budgets and resources that multinational companies usually have access to. That is why IFFI is interesting: it is a platform where food ingredient producers can share knowledge and insights and can discuss certain problems. In addition, participating in events contributes to people development. For Eric Lemmers, commercial director at Buteressence, these are important reasons for being a member of IFFI.

Read the full interview. (Only available in Dutch.)

“Toen ik jaren geleden bij Buteressence aan de slag ging, waren we al lid van het IFFI. Ik heb me aangemeld voor een event en zag direct de meerwaarde. Het is een platform van aanverwante bedrijven, maar het IFFI is geen brancheorganisatie. We doen allemaal iets in ingrediënten voor de voedingsindustrie: de een houdt zich bezig met speciaalvetten, de ander met zuivelingrediënten en Buteressence houdt zich bezig met smaakstoffen. Door actief te participeren in het IFFI kun je veel van elkaar leren. We delen best practices en kijken bij elkaar in de keuken.”

“Het lidmaatschapsgeld is voor een bedrijf als het onze goed op te brengen. Ik zie het ook als verkapt opleidingsbudget. Niet alleen ik, maar zo’n 6 tot 8 medewerkers van Buteressence nemen regelmatig deel aan de events. Dat is interessant voor ons netwerk, maar draagt ook bij aan de persoonlijke ontwikkeling van ons personeel.”

Het IFFI organiseert Executive Council meetings. Dat zijn bijeenkomsten voor seniormanagementleden waarin ervaringen gedeeld en bepaalde thema’s besproken worden.

“Ik zit in de Executive Council. Voor mij is dat een groep mensen die het aandurven om problematiek te delen die ons allemaal raakt, die samen iets willen aanvliegen of bepaalde thema’s aansnijden die van meerwaarde zijn voor anderen. Het onderling vertrouwen in deze groep is groot. Omdat we elkaar steeds beter leren kennen, is het mogelijk om de diepte in te gaan en zaken te bespreken die je niet zo snel met iemand anders deelt. Het zijn mensen op wie ik kan terugvallen en met wie ik kan sparren. Dat is bijzonder waardevol.”

Hoe teleurgesteld zou je zijn als je het aanbod van IFFI niet meer kon gebruiken?

“Dan zou ik erg teleurgesteld zijn. Voor het lidmaatschapsgeld krijg je een fenomenaal aanbod: prachtige events met inspirerende sprekers, masterclasses en bedrijfsbezoeken. Het aanbod wordt bepaald voor en door de leden. Samen zijn we het IFFI; als lid kan je mede bepalen hoe het programma eruit ziet. Je hebt invloed, je stemt telt.”

Aan wie zou je het IFFI aanbevelen?

“Het IFFI is interessant voor iedereen die in de Nederlandse food ingredients business werkt. De wereld om ons heen verandert snel. Grote bedrijven hebben vaak voldoende slagkracht en kennis om zich te mobiliseren. Maar voor kleine en middelgrote organisaties is het soms zaak om samen op te trekken om met die veranderingen om te gaan; we hebben een gemeenschappelijk belang.

Als je geïnteresseerd bent, kijk dan vooral eens op de website om te zien wat het IFFI in de afgelopen jaren heeft gedaan. Of bel een van de leden, ga in gesprek en luister naar de persoonlijke ervaringen.”

iffi logo's leden_buteressence color

Success of your food product is undeniably linked to taste. For almost 150 years now, Buteressence develops and manufactures flavours for the food industry with one goal in mind; to make your product taste like more. Flavour is the key to winning your customer’s heart and mind. That is why, together with you, Buteressence embarks on a journey to develop the right flavour profile for your sweet and savoury food products. In the laboratories the flavour specialists develop and test the flavours for every desired taste and application.

Buteressence B.V.

  • Rechte Tocht 1
    1507 BZ Zaandam
    The Netherlands
  • +31 75 631 4411